การประชุม เตรียมความพร้อม "ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี๒๕๖๔

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  เทศบาลนครสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดการประชุม เตรียมความพร้อม "ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี๒๕๖๔" พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๒